Woonoverlast

Volgens het Actieplan woonoverlast Rotterdam (2009) is sprake van woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel zodanig gedraagt, dat deze persoon daarmee in ieder geval omwonenden in hun woongenot stoort en/of in hun vrijheid belemmert en daarnaast eventueel ook zichzelf schade toebrengt.

In de Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering (2010) van de VROM-Inspectie is woonoverlast gedefinieerd als: hinder in en rondom de woning en woonomgeving, die onrechtmatig kan zijn. Deze woonoverlast is dus verbonden aan één plaats: de woning. Het gaat hier niet om mobiele overlast. De woonoverlast kan fysiek of sociaal van aard zijn. 
 

Op zoek naar meer informatie over dit interessante onderwerp kijk dan naar de volgende mogelijkheden.

• De handreiking Woonoverlast en verloedering. (PDF)

• Op 27 september heeft RooBeek Advies namens de gemeente Leeuwarden in opdracht van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (het CCV) tijdens de bijeenkomst een bijdrage geleverd. De bijdrage is terug te vinden in de presentatie 'woonoverlast bij kamerverhuur'. (PDF)

• Op het BWT-congres in Nijmegen heeft RooBeek Advies een bijdrage geleverd. Binnenkort verschijnt hier de resultaten van het interactieve gedeelte als het gaat om welke juridische instrumenten er voor handen zijn en de presentatie van de workshop.

• Op de website van het CCV is het dossier "Woonoverlast" terug te vinden.

• De factsheet "creatieve aanpak huisjesmelkers". (PDF)

 • Op de website van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid zijn interessante zaken, casusïek en jurisprudentie terug te vinden.