Bestemmingsplannen

Weet u wat een bestemmingsplan is?

Een bestemmingsplan of partiële herziening geeft een juridisch kader en is nodig voor het uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. Een bestemmingsplan bestaat uit regels en een verbeelding met daarbij een toelichting. In de beleidsdocumenten wordt onderbouwd waarom het ruimtelijke initiatief inpasbaar is op de gewenste locatie. Daarnaast wordt er ingegaan op de (ruimtelijke) gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. 

RooBeek Advies schrijft bestemmingsplannen en begeleidt planprocedures. Dit doen wij in opdracht van zowel particulieren, bedrijven en ontwikkelaars maar ook in opdracht van gemeenten en provincies. 

Doordat wij weten hoe het aan beide kanten van de tafel werkt kunnen wij voor onze opdrachtgevers altijd het beste resultaat bereiken. Of het nu gaat om (mini)bestemmingsplannen, partiële herzieningen of zogenaamde postzegelplannen RooBeek Advies heeft de kennis in huis om dergelijke bestemmingsplannen voor u te maken.

Afgelopen jaren hebben wij voor verschillende soorten initiatieven en projecten bestemmingsplannen geschreven.