Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Het bestemmingsplan is een (verplicht) gemeentelijk instrument.

Wilt u gebouwen of gronden anders gebruiken of inrichten dan het bestemmingsplan toelaat? Wilt u bouwen op een plek waar dat niet mag volgens het geldende bestemmingsplan? Past het niet, dan kan de gemeente het bestemmingsplan wijzigen.

Soms kan uw gemeente het bestemmingsplan wijzigen, maar veel gemeente geven de voorkeur dat u zelf het bestemmingsplan volledig aanlevert. RooBeek Advies kan voor u dat bestemmingsplan volledig bij de gemeente aanleveren. Dat heeft voordelen voor u, zowel qua geld als tijd. U heeft als opdrachtgever namelijk zelf de planning in de hand. Onze ervaring leert dat de kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan in vergelijking met de kosten die de gemeente rekent (leges) bij RooBeek Advies aanmerkelijk lager is.

Het opstellen van een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. In de toelichting staat waarom en hoe het bestemmingsplan tot stand is gekomen. In een toelichting, moet worden aangetoond dat het initiatief haalbaar en uitvoerbaar is. In een toelichting worden alle relevante planologische-, beleidsmatige-, milieutechnische- en economische aspecten behandeld. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast.

U kunt bestemmingsplannen digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Heeft u zelf een initiatief of een voornemen om gebouwen of gronden anders te gebruiken, dat niet past in het geldende bestemmingsplan, dan kunt u contact met ons opnemen. RooBeek Advies beschikt over alle kennis, deskundigheid en netwerk u te adviseren over de mogelijkheden.

Vraag snel een vrijblijvende offerte bij ons. Onze offertes zijn qua prijsstelling scherp en transparant. Met onze offerte weet u waar u aan toe bent. Geen verrassingen achteraf.