Omgevingsvergunning aanvragen

Schakel ons alleen in als u snel een vergunning mét juist kwaliteit wilt hebben!

Als u een (bouw)project wilt realiseren moet het project altijd voldoen aan de gestelde kaders van de Wet algemene bepalingen (Wabo) maar ook voorschriften Bouwbesluit 2012. RooBeek Advies kan u hierbij ondersteunen. Wij delen graag onze visie op vergunningmanagement.

Wij horen nog wel eens dat vergunningprocessen kostenverhogend en (onnodig) lang duren. Wij herkennen die geluiden. Met de vinger naar de gemeente wijzen is voor vele logisch. Echter is RooBeek Advies overtuigd dat een aanvrager verantwoordelijk is voor het indienen van een kwalitatief ontvankelijke aanvraag. Klinkt zo logisch, maar de praktijk is weerbarstiger. Ruim 50% van de vergunningaanvragen zijn in eerste aanleg niet volledig en/of foutief. Met als gevolg vertraging in het vergunningenproces. Ook het kwaliteit van de Bouwbesluittoetsen staat onder druk. Van de gemeente hoeft in deze tijd van onderbezetting en prioriteitstelling de nodige kwaliteitslag niet te verwachten. Ook hiervoor bent u als aanvrager zelf verantwoordelijk. RooBeek Advies adviseert u graag met toepassing van bijvoorbeeld onze quickscan ontvankelijkheid of Bouwbesluit 2012.

Kortom, wij zijn geen architectenbureau of bouwkundig tekenbureau. Onze toegevoegde waarde zit hem in de samenwerking met deze partijen. RooBeek Advies spreekt de taal en begeleidt u graag door de oerwoud van bouwregelgeving. Neem snel contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.


Artikel van Bouwend Nederland:
De gemeente Eindhoven heeft onderzoek gedaan naar de aanvragen voor een bouwvergunning. Opmerkelijk was dat in de helft van de gevallen bleek dat de aanvraag niet correct was. Het ging dan bijvoorbeeld over niet volledig inleveren van alle stukken, ontbreken van gegevens van de hoofddraagconstructie, het niet voldoen aan het bestemmingsplan, tegenstrijdigheden in de tekeningen etc. Het betreft aanvragen van architecten, ontwikkelaars en bouwers. Onnodig om te vermelden dat hierdoor onnodige extra vertragingen optreden.
Lees meer.