Omgevingsvergunning (aanvragen)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Er is geen helpdesk voor inhoudelijke (juridische) aspecten van de Wabo. Bedrijven en particulieren kunnen voor vragen over de Wabo en omgevingsvergunningen terecht bij hun eigen gemeente. Voor snel, deskundig en betrouwbaar advies kunt u ook bij ons terecht.

Bij bouwactiviteiten of een functiewijziging moet het plan passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Past het niet, dan is een omgevingsvergunning nodig. Een activiteit ‘strijdig handelen regels ruimtelijke ordening’ kan op verschillende manieren worden vergund. Soms complexe materie waarbij een goed advies u veel tijd en geld kan schelen. Met enig regelmaat kunnen wij procedures versnellen met een simpel advies of een telefoontje naar de gemeente.

Wij weten of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, en wat ervoor nodig is om deze vergunning te krijgen. Soms kunnen (delen van) plannen ook zonder omgevingsvergunning worden gebouwd of gebruikt. Dat noemen we dan: vergunningsvrij bouwen. Wij vertellen graag hoe het zit en welke mogelijkheden er zijn.

Indien toch een omgevingsvergunning voor uw plannen nodig is, kan aanvragen soms heel eenvoudig. Doet u het zelf of gaat de architect voor u aan de slag? Voor complexe projecten waar meervoudige en complexe activiteiten samen komen, kunt u wel wat hulp gebruiken. Wij bieden de juiste ondersteuning bij het aanvragen van uw omgevingsvergunning, zodat u zo snel mogelijk aan het werk kan.

Onze hulp bestaat uit het voorbereiden en coördineren van uw aanvraag. Wij onderhouden het contact met de gemeente en regelen een soepel verloop van het procedureproces voor u.