Opleiding & training

Kennis en ervaring delen in onze passie! RooBeek Advies deelt kennis in de vorm van cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops

RooBeek Advies deelt graag kennis met anderen. Met passie en dus veel enthousiastme delen wij kennis maar ook vooral onze ervaringen. Dit doen wij in de vorm van cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops. Onze jarenlange ervaring in het publiek-privaat speelveld maakt dat wij weten waarover wij praten. 

Afgelopen maanden hebben wij voor onderstaande doelgroepen cursussen, voorlichting en workshops mogen geven. 
• Gemeenten (vergunningverleners, toezichthouders/handhavers en juristen)
• Bouwbedrijven en aannemers
• Architectenbureaus en bouwkundig tekenbureaus
• Projectontwikkelaars en woningcorporaties
• Facilitaire diensten van bedrijven en instellingen
  en gebouwbeheerders
Als u benieuwd bent welke gemeenten, bedrijven en instellingen door RooBeek Advies op de hoogte van de wijzigingen zijn gebracht van bijvoorbeeld de wijzigingen van het Bouwbesluit 2012, of op zoek bent naar referenties? Kijk bij projecten gerealiseerd. 

RooBeek Advies biedt de volgende specifieke programma's aan:
Bouwbesluit 2012 (wijzigingen op hoofdlijnen, verdieping en casuïstiek)
• Herbestemmen en functiewijzigingen (workshop)
• Verbouwen en het rechtens verkregen niveau (workshop)
• Wabo (basis en verdieping)
• Wabo voor toezichthouders en handhavers (integraal toezicht)
• Wabo voor vergunningverleners
• Het aanvragen van een omgevingsvergunning (Wabo voor het bedrijfsleven)
Bouwen onder de Wabo
• Vergunningvrij bouwen (al dan niet in combinatie met 'verbouwen' in het Bouwbesluit 2012)
Woonoverlast

Heeft u andere wensen? Alle incompanycursussen worden vooraf uitgebreid besproken en afgestemd.  Wij ontwikkelen graag een programma op maat naar behoefte van de cursisten en doelgroepen. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.