Overige advieswerkzaamheden

Het omgevingsrecht is ons vak! Ons kantoor is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het omgevingsrecht, bouwregelgeving en de jurisprudentie.

Juridisch advies (zienswijze, bezwaar en beroep)
Wij zorgen voor duidelijk advies over de te volgen weg in procedures, opstellen of beantwoorden van zienswijzen en staan u staan bij met bezwaar en beroepsprocedures. Wij begeleiden u door het hele proces of stellen voor u het juiste document op om zo snel en goed(koop) mogelijk tot uitvoering van uw plannen te komen, of gewenste plannen een ‘tegengeluid’ te geven.

Indien u wenst staan wij u met onze deskundigheid u bij tijdens een hoorzitting of bezoek aan de rechtbank.

Haalbaarheidonderzoek / Planologische Quickscan
Kreeg u (van een gemeente) te horen dat iets niet mogelijk is? Wij kijken met u mee om te bezien of en hoe het wel kan. Daag ons uit om een nee tot een ja te maken!

PM...


Overige advieswerkzaamheden 
U kunt bij ons ook vooral terecht voor overige advies en vragen. Onze adviseurs zjjn zeer deskundig en specialist in de volgende vraagsoorten:
• Omgevingsvergunning en wettelijke procedures
• Vergunningsvrij bouwen
• Bouwbesluit 2012 / Bouwbesluitdeskundige
• Wet kwaliteitsborging (2021)
• Omgevingswet (2021)

PM...