Kennismanagement ROMEIN

Faalkosten voortkomend uit vastgoedontwikkelingen zijn in de laatste 10 jaar procentueel fors gestegen. Het onderzoeks- bureau USP markering Consultancy heeft becijferd dat in 2001 dit reeds 7,7% van de omzet was. Tien jaar later, in 2010, lag dit op 11,4%.

Gelet op de economische crisis van de afgelopen jaren die met name de bouwsector heeft geraakt, is er eens te meer een reden om deze kosten te reduceren.

Rocura ontwikkelt samen met de Kring Vastgoed Zuid-Nederland (samenwerkingsverband van 37 woningcorporaties in Zuid-Nederland) het kennismanagementsysteem ROMEIN voor het reduceren van faalkosten door inzicht in en grip te krijgen op wet- en regelgeving bij bouwprojecten.

RooBeek Advies is gevraagd mee te participeren in het project. Onze kennis en ervaring heeft er toe geleid dat wet- en regelgeving is "plat geslagen" en op een eenvoudige wijze wordt uitgevraagd in het systeem. Wij zijn trots op het resultaat!

De aanleiding voor het bouwen van ons kennismanagementsysteem ROMEIN komt voort uit:

- Onvoldoende grip op wet- en regelgeving
- Ongewenste verrassingen in project
- Onvoldoende risicomanagement en complexiteit wet- & regelgeving
- Onvoldoende inzicht in beschikbaarheid relevante informatie
- Communicatie over eerdere onderzoeken/procedures onduidelijk

Alle genoemde onderdelen zitten verwerkt in het systeem.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Rocura.