Netwerkdag provincie Fryslân

Op donderdag 27 september 2012 heeft het jaarlijkste Friese netwerkoverleg voor handhavers, toezichthouders en vergunningverleners plaatsgevonden. Het thema van de dag stond in het teken van afval in de breedste zin van het woord. Mensen van Omrin, provincie en Friese milieufederatie hadden zo elk een bijdrage in het plenaire ochtenddeel.

RooBeek Advies had hierin ook een bijdrage. Een presentatie over het Bouwbesluit 2012 mede in relatie tot het dagthema. In de middag werd een korte workshop gegeven met het onderwerp 'Bouwbesluit en de sloopmelding'.