Quickscan ruimtelijke verkenning

RooBeek Advies heeft reeds diverse quickscans ruimtelijke verkennig met succes afgerond. Een aantal quickscans zijn uiteindelijk uitgewerkt tot nieuwe bestemmingsplannen. 

Nieuwsgierig geworden? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.
 
     
       

Hieronder een overzicht van intiatieven waarvoor RooBeek Advies een quickscan ruimtelijke verkenning heeft opgesteld.

• Recreatiemogelijkheden perceel grond in een drentse gemeente
• Mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken ten behoeve van "Wonen++ -concept" op een bodemsaneringslocatie
• Mogelijkheden voor bouw van een woning in het buitengebied in Overijssel
• Combinatie tussen horeca en educatieve doeleinden in een Rijksmonument in Drenthe
• Herontwikkelingsmogelijkheden van een voormalig bankgebouw met woningbouw
• Mogelijkheden nieuwvestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf
• Mogelijkheden bouw 5 woningen in een dorpsrand op voormalige agrarische gronden
• Legalisatie c.q. vestiging en uitbreiden van mestelwerkbedrijf in Schoonoordin in iii
• Uitbreiding van een bestaand mechanisatiebedrijf in Klijndijk
• Het realiseren van hoogwaardige huurappartementen in een voormalig bioscoopgebouw (wonen boven winkel) in Emmen
• Het realieren van een zorgrijhal bij een bestaande zorginstelling in Nieuweroord
• Het omzetten van agrarische gronden ten behoeve van recreatiedoeleinden in Hoogersmilde