Ruimtelijke onderbouwing

Naast een wijziging van het bestemmingsplan kan het voorkomen dat een intiatiefnemer of gemeente kiest voor een projectafwijkingsbesluit vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In voorkomende gevallen schrijft RooBeek Advies ook de benodigde ruimtelijke onderbouwing. Een overzicht van uitgevoerde onderbouwingen±

• Herontwikkeling (kantoren herbestemmen naar een oogziekenhuis) te Amersfoort. 
• Nieuwvestiging van een hotel met zalencentrum in Winschoten.
• Nieuwvestiging van een bed & breakfast in Drouwenermond.
• Woningbouwlocatie (vrijstaande woning) in Bovensmilde.

 [Binnenkort meer]
              

Voor een overzicht van bestemmingsplannen en quickscan ruimtelijke verkenning kijkt u bij ons projecten.

Erik en Jurrina Smit
"De ruimtelijke onderbouwing is prima, men had hierop geen enkele feedback. Ons plan wordt nu meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente. Super bedankt voor je hulp en energie die je hebt willen steken in ons bestemmingsplan/ruimtelijke onderbouwing."