Handreikingen, publicaties, blogs, etc

RooBeek Advies is een kennisbedrijf. Wij dragen graag bij aan het delen van kennis en ervaring. Naast een cursus of opleiding leveren wij bijdragen aan handreikingen, publicaties etc. Voor meer informatie en/of vragen over de publicaties kunt u contact opnemen met Henry de Roo.

Handreiking Tijdelijke Bouw
Een praktische gids voor het toepassen van procedures en bouwregelgeving in relatie tot tijdelijke bouw en tijdelijk gebruik. (Bron: BWTinfo)

Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Bouw- en sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteund in het veilig kunnen bouwen en slopen. (Bron: BWTinfo)

Verzamelbesluit Bouwbesluit 2012
Het Bouwbesluit wijzigt per 1 januari 2020. In deze publicatie (Bron: Omgevingsweb) de wijzigingen op een rijtje. Het document is ook hier te lezen. (Bron: Linkedin)


In 2015 stond RooBeek Advies in de finale van Young Business Award:
- Voorronde Young Business Award: aftermovie (YouTube)
- Finale Young Business Award: aftermovie (YouTube)