Quickscan ontvankelijkheid

Ook als het gaat om ontvankelijkheid van aanvragen kunnen wij u helpen. Veel aanvragers van een omgevingsvergunning hebben niet het idee dat ruim driekwart van de inkomende omgevingsvergunningen in eerste aanleg niet ontvankelijk zijn. Niet ontvankelijke aanvragen hebben tot gevolg dat het vergunningtraject vertraging oploopt. Deze vertraging is inefficiënt en bovendien niet nodig. Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en bescheiden. Zij hebben echter niet altijd het volledige overzicht. RooBeek Advies biedt ondersteuning aan waarbij wij het uitgangspunt hanteren dat een zodanig ontvankelijke aanvraag om omgevingsvergunning bij het bevoegd gezag wordt ingediend, zodat de proceduretijd voor deze aanvraag geen extra vertraging hoeft op te lopen.