Quickscan ruimtelijke verkenning

U herkent het vast. Met een idee of initiatief het gemeentehuis binnenlopen en wachten totdat u de beurt bent. U verschijnt aan het gemeenteloket. U legt uw plannen voor en hoort een simpele "nee, want...". Vervolgens volgt een demostratief wijzend vingertje in het bestemmingsplan "...kijk daar staat dat het niet mag".

In de tijd waar de gemeente geen of weinig tijd heeft om uw verzoeken, ideeën of initiatieven te beoordelen reiken wij u de hand. Een simpele "ja, mits..." kan u dat inzicht geven waar u naar op zoek bent. RooBeek Advies heeft met het product quickscan ruimtelijke verkenning een tool ontwikkeld waarbij u graag ondersteunen. 

Veel initiatiefnemers hebben ruimtelijke plannen maar zijn onzeker over de haalbaarheid. Zijn hun plannen wel realistisch, economisch haalbaar en landschappelijk inpasbaar? En wat vinden omwonenden en de gemeente er eigenlijk van? Met de quickscan van RooBeek Advies kunnen deze vragen al in de verkennende en oriënterende fase voor u beantwoord worden. Wij onderzoeken niet alleen de haalbaarheid van uw plannen, maar doen ook aanbevelingen als dat nodig is. Dankzij de quickscan krijgt u een duidelijk beeld van de slagingskansen van uw plan. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Of kijk anders eens bij projecten.