Ruimte & omgeving

Van verkenning tot onderbouwing: RooBeek Advies is dé specialist op het gebied van ruimte en omgeving

De ruimte in Nederland wordt schaarser. Veel grond is al in gebruik, maar door nieuwe ontwikkelingen wordt er ook steeds meer beslag gelegd op de overige ruimte. Het is dan ook uiterst belangrijk dat er met zowel de gebruikte als de nog beschikbare grond zo consequent en maatschappelijk verantwoord mogelijk wordt omgegaan.
In Nederland doen we dat door middel van een zorgvuldige ruimtelijke ordening. Dit proces houdt in dat ruimte aan de hand van een groot aantal spelregels planmatig wordt benut en ingericht. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Ruimte en samenleving worden op deze manier zo goed mogelijk op elkaar aangepast.

Op het gebied van ruimtelijke ordening kan RooBeek Advies veel voor u betekenen. Wij kunnen onze kennis, expertise en netwerk op de volgende manier voor u inzetten:

Quickscan ruimtelijke verkenning: U heeft een plan voor een bepaald gebied, maar weet niet of dit haalbaar is. Is uw idee bijvoorbeeld realistisch en landschappelijk inpasbaar? RooBeek Advies kan in dit geval een quickscan voor u uitvoeren zodat u meteen antwoord krijgt op al uw vragen. Lees meer over de quickscan ruimtelijke verkenning.

Bestemmingsplan, partïele herziening of ruimtelijke onderbouwing: Als uw plannen concreet zijn, kan RooBeek Advies u ondersteunen bij het opstellen van een bestemmingsplan, een partiële herziening (wijzigingsplan) of een goede ruimtelijke onderbouwing. Mocht een flora- en fauna-, bodem-, archeologisch of geluidsonderzoek in uw geval nodig zijn, dan gaat RooBeek Advies op zoek naar een geschikt onderzoeksbureau.

RooBeek Advies bewaakt en monitort de voortgang van uw planologische procedures te allen tijde. Dankzij onze jarenlange ervaring bij verschillende gemeenten weten wij precies wanneer en hoe een procedure versneld kan worden.

Nieuwsgierig geworden? Kijk snel naar een overzicht van lopende projecten en gerealiseerde projecten.