Ruimtelijke onderbouwing

Bij bouwactiviteiten of een functiewijziging moet het plan passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Wilt u bouwen op een plek waar dat niet mag volgens het geldende bestemmingsplan? Wilt u gebouwen of gronden anders gebruiken of inrichten dan het bestemmingsplan toelaat? Past het niet, dan kan het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Wilt u sneller en goedkoper? Dan is een omgevingsvergunning een zeer geaccepteerd alternatief.

Met een omgevingsvergunning kan met toepassing van een Wabo-projectbesluit (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo) kan alsnog medewerking worden verleend aan uw project. Met een dergelijke omgevingsvergunning kan (eenmalig) worden afgeweken van het bestemmingsplan. Er moet gemotiveerd worden dat uw project voldoet aan ‘een goede ruimtelijke ordening’.

Een dergelijke motivatie volgt uit een ruimtelijke onderbouwing, waarin moet worden aangetoond dat het initiatief haalbaar en uitvoerbaar is. In een ruimtelijke onderbouwing worden alle relevante planologische-, beleidsmatige-, milieutechnische- en economische aspecten behandeld.

RooBeek Advies is deskundig in het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen. Wij begeleiden al jaren klanten bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing. 

Bij voorkeur ontzorgen wij u ook bij het begeleiden van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Naast een afwijking van het bestemmingsplan zal uw project veelal gepaard gaan met al dan niet vergunningplichtige bouwactiviteiten.

Vraag snel een vrijblijvende offerte bij ons. Onze offertes zijn qua prijsstelling scherp en transparant. Met onze offerte weet u waar u aan toe bent. Geen verrassingen achteraf.