Vergunningenplan en indieningstrategie

Omdat elk project zo zijn eigen uitgangspunten en project specifieke kaders heeft staat elk project op zich zelf. Door in een vroeg stadium deze uitgangspunten en kader te onderkennen kan een meer gerichte keuze worden gemaakt in de te volgen procedure(s). Elke procedure die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) biedt, kent namelijk een eigen tijdpad en eigen voor- en nadelen. De kunst is om de procedure te kiezen die het beste aansluit bij de randvoorwaarden die de initiatiefnemer stelt.
 
Geldt er bijvoorbeeld een deadline voor de start van (een deel) van het project? Vindt de initiatiefnemer het belangrijk om eerst juridisch risicovolle onderdelen aan te vragen, om kosten te besparen c.q. zekerheid te verkrijgen. Op verzoek van opdrachtgever wordt een vergunningenplan opgesteld. Een vergunningenplan geeft inzicht in soorten toestemmingen en welke procedure(termijnen) hiervoor gelden. Op basis hiervan kan vervolgens een indieningstrategie worden bepaald.  

Kortom: De Wabo biedt verschillende mogelijkheden als het gaat om verschillende soorten aanvragen. Elk met eigen voor- en nadelen. Hierdoor heeft de aanvrager keuze! Onder de Wabo kan een aanvrager zowel alle toestemmingen ineens vragen, als bewust kiezen voor meerdere losse aanvragen. Simpelweg omdat deze beter aansluiten bij een betreffend project.