Vergunningmanagement & Wabo

Wabo en vergunningmanagement ingewikkeld? RooBeek Advies heeft alle kennis in huis.

Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is veel veranderd. Zo regelt de Wabo de omgevingsvergunning. Dit houdt in dat u één complete vergunning kunt aanvragen voor bijvoorbeeld bouwen, wonen, monumenten, natuur, milieu en strijdig gebruik met het bestemmingsplan. Dat kan u als aanvrager vele voordelen opleveren. Maar het is ook mogelijk om meerdere losse aanvragen te doen. Daar kunt u bewust voor kiezen als dit beter aansluit bij uw project.

Met de Wabo heeft u als aanvrager dus keuze. Maar wat is in uw geval nu wijsheid? Met onze kennis en expertise op het gebied van het omgevingsrecht en bouwregelgeving kan RooBeek Advies u precies de begeleiding bieden en het advies geven dat u nodig heeft bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

U kunt ons inschakelen voor de volgende activiteiten:
• Het opstellen van een vergunningenplan en indieningstrategie;
• Het voeren van vooroverleg met het bevoegd gezag (veelal de gemeente);
• Het opstellen van een quickscan ontvankelijkheid;
• Het coördineren van benodigde gegevens, informatie en externe adviezen die nodig zijn voor de vergunningaanvraag. Dit kan variëren van bouwtekeningen en een bodemonderzoek, tot een ruimtelijke onderbouwing en bouwfysische berekeningen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van onze expertise en deskundigheid, maar u kunt ook kiezen voor een samenwerking met uw eigen (huis)adviseurs of partners naar keuze.
• Het opstellen en het indienen van de digitale aanvraag bij het bevoegd gezag.
• De procedure bij het bevoegd gezag monitoren en bewaken van termijnen. Waar nodig proberen wij de procedure te bespoedigen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij in uw specifieke geval voor u kunnen betekenen.