Vergunningvrij bouwen

Wat is vergunningvrij bouwen en wat komt er bij kijken?

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor bouw of verbouw. Bijvoorbeeld bij het vergroten van uw woning of bedrijfspand. Of als er sprake is van gewoon onderhoud zoals schilderonderwerk en gevelonderhoud. Of indien u een dakkapel aan de achterkant van de woning wilt aanbrengen.

Sinds de komst van de Wabo mag er méér vergunningvrij gebouwd worden. Zo is het nu mogelijk vergunningvrij bouwen bij bedrijven en andere niet-woningen. Ook zijn de mogelijkheden om zonder omgevingsvergunning te bouwen verruimd voor gevallen waarin het geldende bestemmingsplan dit toelaat.

De praktijk laat echter zien dat het toepassen van de regels van vergunningvrij bouwen niet voor iedereen is weggelegd. Vooral wanneer het vergunningvrij bouwen afhankelijk is van de geldende  bestemmingsplanregels.

Een belangrijke regel is dat vergunningvrij bouwen niet regelvrij is. Met andere woorden, ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek (blijven) voldoen.

RooBeek Advies heeft veel kennis en ervaring op het gebied van vergunningvrij bouwen. Wij zijn uitstekend in staat uw vraag over vergunningvrij bouwen te beantwoorden. En geven u graag advies over andere regels die wél van toepassing zijn op het vergunningvrij bouwen. Neem snel contact op via het contactformulier.
 
Met ingang van 1 november 2014 wijzigen de regels met betrekking tot vergunningvrij bouwen. De huidige regeling gaat flink op de schop. RooBeek Advies praat u bij, maar geeft ook trainingen en cursussen zodat u zelf aan de slag kunt met de nieuwe regeling.