Voor wie

RooBeek Advies is hét adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bouwregelgeving en omgevingsrecht. Wij adviseren en begeleiden in planologische vraagstukken, ruimtelijke plannen, bij omgevingsvergunningen en juridische ondersteuning. 

Wie zijn onze klanten:
• Gemeenten en provincies
• Ontwikkelende partijen, zoals aannemers en projectontwikkelaars
• Ontwerpende partijen zoals architecten en tekenbureau
• Particulieren
• Midden en klein bedrijven, vanuit diverse sectoren: zorg, agri, recreatie etc.Professional en CPOS 
De gemeente Staphorst richt een Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst (CPOS) in. Binnen CPOS is RooBeek Advies actief die zelfstandig plannen van initiatiefnemers ter beoordeling aan de gemeente aanbieden. Als initiatiefnemer betaald u minder leges.