Wijzigingsplan

Een wijzigingsplan is niet hetzelfde als een bestemmingsplan. Een wijzigingsplan is een snellere procedure, waarbij het college van burgemeester en wethoudders bevoegd is het bestemmingsplan te wijzigen (in plaats van de gemeenteraad). Een gemeenteraad kan bepalen dat voor specifieke ontwikkelingen het college van burgemeester en wethouders bevoegd is het bestemmingsplan te wijzigen. Voorbeeld van een (kleinschalige) ontwikkeling is het wijzigen van (voormalig) agrarische of bedrijvenbestemming naar een woonbestemming. 

Het opstellen van een wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het wijzigingsplan. In de toelichting staat waarom en hoe het bestemmingsplan tot stand is gekomen. In een toelichting, moet worden aangetoond dat het initiatief haalbaar en uitvoerbaar is. In een toelichting worden alle relevante planologische-, beleidsmatige-, milieutechnische- en economische aspecten behandeld. Het college van burgemeester en wethouders stelt het wijzigingsplan vast. 

Heeft u zelf een initiatief of een voornemen om gebouwen of gronden anders te gebruiken dan het geldend bestemmingsplan, dan kunt u contact met ons opnemen. RooBeek Advies beschikt over alle kennis, deskundigheid en netwerk u te adviseren over de mogelijkheden.

Vraag snel een vrijblijvende offerte bij ons. Onze offertes zijn qua prijsstelling scherp en transparant. Met onze offerte weet u waar u aan toe bent. Geen verrassingen achteraf.